2020

медиите за нас

Церемония по отличаване на фирмите-финалисти в Националния конкурс Иновативно предприятие на годината с марката Високи постижения в иновациите.

Петнадесети национален конкурс
Иновативно предприятие на годината
2019, Финалисти

2019

медиите за нас

Спестено гориво е това, което не е изразходено

Спестено гориво е това, което не е изразходено