УДЪЛЖЕН ПРОБЕГ НА ГУМИТЕ

Промяната на натоварването на автомобила, както и различните пътни условия, изискват различно налягане в гумите за запазване на техните показатели.

С времето налягането в гумите намалява и това променя техните характеристики – пробег, сцепление с пътя, износване на протектора, спирачен път, контактната площ на гумата с пътя. Неправилното износване унищожава гумата безвъзвратно и намалява нейната надеждност при движение.

Системата за автоматично поддържане на правилно налягането в гумите   ANCOL CTIS е надежден начин за:

  • Удължаване на пробега на гумите до 30% чрез равномерно износване на протектора.
  • Намален риск от прегряване и експлозия на гумите.
  • Напомпване на спуканата гума в движение до достигане на най-близкия сервиз.
  • Спестяване на време и усилия за смяна на гума извън сервиз.
  • Преодоляване на необходимостта от смяна на гума на пътя (в случай на лица, при които това не е възможно като бременни жени, инвалидизирани лица и др.)
  • Намаляване с около 50% риска от инциденти.
  • Липса на необходимост от резервна гума.