Други специф. транспортни средства

с вътрешна връзка

с външна връзка