Селскостопанска техника

I02AA1 с вътрешна връзка

E02AA1 с външна връзка