Спестено гориво е това, което не е изразходено

Спестено гориво е това, което не е изразходено