ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО

Преразходът на гориво в Европа от автомобили с неправилно налягане в гумите е повече от 3 млрд. литра годишно, като е изчислено, че понижено налягане в гумите с повече от 0.5 бара води до увеличаване разхода на гориво с до 20%.

При промяна на натоварването на превозното средство производителите препоръчват промяна на налягането в гумите за оптимално представяне. Указаната разлика в налягането според натовареността варира от около 0.5 бара за леки автомобили до около 2.0 бара за товарни автомобили.

При селскостопански машини с правилно управление на налягането в гумите се подобрява сцеплението на гумите и цяостния коонтрол върху приплъзването, като с това се променя разходът на гориво при различни настилки, повишава се проходимостта и се увеличава теглителната сила на машината.