ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

CO2 емисиите са един от петте вида парникови газове, които водят до засилване на парниковия ефекти върху климата на Земята. Човешката дейност води до увеличаване на концентрацията на парниковите газове в атмосферата, което от своя страна води до нагряване на ниските ѝ слоеве. Всяко изменение в способността на Земята да отразява или поглъща топлина може да доведе до промяна на температурата на атмосферата и океаните и да наруши стабилността на последователните процеси, като доведе до промяна в климата.

Преразходът на гориво дължащ се на ниското налягане в гумите води до увеличаване наотделеният СО2 и други вредни емисии в атмосферата от автомобилният транспорт. Стойността на които надвишават 90 милиона тона годишно.

  • Използването на системата ANCOL CTIS води до икономия на гориво и така се намаляват СО2 емисиите изпускани във въздуха, което оказва положително въздействие върху околната среда.

Друг голям замърсител са автомобилните гуми. Неправилното износване поради различно от предписаното налягане в гумите намалява значително техният пробег. Ниското налягане в гумите води до тяхното пълно унищожаване и ги прави опасни за експлоатация независимо от състоянието на протектора.

  • Използването на системата ANCOL CTIS води до удължаване пробега на гумите до 30%, така можем да намалим вредата от преждевременното изхвърлените и неизползвами на 100% гуми.